Methode

Voor teams die beter willen samenwerken

Niet iedereen doet en denkt hetzelfde. Wanneer je in teams moet werken kan dat leiden tot frustraties en individuele keuzes. In een team zijn er juist veel verschillende kwaliteiten die je het liefst allemaal wilt gebruiken. De kunst is om iedereen in zijn waarde te laten en op een goede manier gebruik te maken van zijn of haar kwaliteit. Dit lukt alleen als je samenwerkt en elkaar de ruimte biedt. Maar een team weinig structuur bieden is natuurlijk ook geen oplossing. Daarom is er door ons een app ontwikkeld die iedereen in zijn waarde laat, kwaliteiten benut en het resultaat positief zal beïnvloeden.

“Medewerkers willen gehoord worden. Door het gesprek aan te gaan zullen we op één lijn komen met elkaar en met de gestelde doelen.”

Hoe werkt het?

Allereerst vindt er een gesprek plaats om de opdracht, doelstelling en knelpunten helder te krijgen. Daarna volgt er een gesprek met alle betrokkenen, waarbij we meten hoe zij tegenover de doelen staan. Deze uitkomst wordt vergeleken met het proces dat nodig is om de verandering door te kunnen voeren. 

Vervolgens wordt er per individu bekeken welke training of informatie nodig is om de medewerker te laten inzien waarom het bedrijf wil veranderen. Zo komen medewerkers in een modus waarin ze een bijdrage gaan leveren, ze gaan het nut zien van de doelstelling van het bedrijf t.o.v. hun eigen doelstelling.  

Tijdens het veranderproces kunnen medewerkers via de app op de hoogte gehouden worden, kunnen issues gemeld worden en zal er snel geschakeld kunnen worden als dat nodig is.

Doel van de app:

  • Heldere communicatie.
  • Duidelijke afspraken staan omschreven.
  • Meer kennisdeling over het veranderingsproces.
  • Zelfstandig kunnen beschrijven van werkzaamheden.
  • Synergie in doelstellingen van bedrijf en medewerkers.
  • Zeer goed geïnformeerde organisatie.
  • Een organisatie die bestaat uit enthousiaste medewerkers.

Waarom een app voor de hele organisatie?

Door slechts met een deel van de medewerkers een verandertraject in werking te zetten loopt men bij de implementatie tegen knelpunten aan. Natuurlijk worden deze opgelost op het moment dat ze zich aandienen, maar fundamentele fouten in de verandering hebben zware impact op budget en tijd. Ook heeft het maken van fouten invloed op de groep welwillende medewerkers die hierdoor minder enthousiast verder zullen gaan.

Veelal worden de fouten opgelost door meer te vragen van het hele bedrijf, dus ook door de mensen die niet betrokken zijn. Het enthousiasme bij deze groep mensen kan wat tegenvallen, waarbij de ‘weerstand’ vaak verkeerd wordt vertaald en gesprekken moeizamer verlopen.

Als de communicatie moeizaam verloopt zijn de veranderingen moeilijk te volgen. Wie is er verantwoordelijk? Hoever staat het ervoor? En wordt het opgelost?

Plan vandaag nog gratis en vrijblijvend een assessment in.